logo

Elektro Technisch Buro Nabuurs BV levert Kwaliteit

De kwaliteit van de installatie wordt bepaald door de medewerkers die het werk uitvoeren. Elektro Technisch Buro Nabuurs BV heeft vakkundige medewerkers in vaste dienst. Zij zijn goed opgeleid en beschikken behalve over goede technische ook over communicatieve kwaliteiten. 
Behalve bovenstaande zekerheid hebben we voor de technische kwaliteitsborging een aantal certificaten: 

BRL-6000 kwaliteitskeurmerk

BRL-6000 is een “erkende” kwaliteitsverklaring. Dit houdt in dat installatie aangelegd door gecertificeerd bedrijf voldoet aan de geldende Nederlandse eisen (zoals NEN1010 + bouwbesluit). Jaarlijks wordt het bedrijf en de toepassing van het kwaliteitshandboek extern door onafhankelijke instantie geauditeerd. Hiermee is opdrachtgever verzekerd van kwaliteit, duurzaamheid, bedrijfszekerheid van de installatie.

Elektro Technisch Buro Nabuurs is gecertificeerd voor alle elektra deelgebieden: Klein, Middelgroot en Grote elektrotechnische installaties.

Techniek Nederland

Elektro Technisch Buro Nabuurs BV is lid van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche. Mede daardoor bent u verzekerd van een installateur met een gedegen kennis op het gebied van veiligheid en regelgeving. We werken volgens de wettelijke normen en eisen en onze installaties voldoen aan de NEN1010. 

Techniek nederland is hét kenniscentrum voor de installatiebranche. Het lidmaatschap van Techniek nederland stelt Elektro Technisch Buro Nabuurs BV in staat kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van o.a. veiligheid, zorg, milieu en mobiliteit op peil te houden.
(Techniek Nederland was voorheen bekend onder de naam Uneto-VNI, maar is in 2019 van naam veranderd.)

www.technieknederland.nl

VCA

Elektro Technisch Buro Nabuurs BV heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en is als organisatie VCA** gecertificeerd. In een eigen kwaliteitshandboek worden de procedures en werkwijze op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu beschreven. De gereedschappen, klimmaterieel etc. worden jaarlijks NEN 3140 gekeurd en onze medewerkers zijn in bezit van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. 

De operationeel werkzame medewerkers van Elektro Technisch Buro Nabuurs BV hebben het persoonlijk VCA certificaat (VOL-VCA). Zij laten dagelijks in de praktijk zien dat ze serieus omgaan met veilig, gezond en milieuvriendelijk werken.

www.vca.nl

Stichting beroepsonderwijs bedrijfsleven

Elektro Technisch Buro Nabuurs BV voldoet aan de kwaliteitscriteria voor leerbedrijven en is een erkend leerbedrijf voor technische en administratieve beroepen. Wij staan garant voor goede leermogelijkheden en deskundige begeleiding van leerlingen. De erkenning is conform de kwaliteitscriteria zoals bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Elektro Technisch Buro Nabuurs BV heeft hiervoor gekwalificeerde praktijkbegeleiders in vaste dienst.

Kwaliteitshandboek Brandmeldinstallaties

Elektro Technisch Buro Nabuurs BV heeft in het kwaliteitshandboek Brandmeldinstallaties de werkwijze en procedures vastgelegd die gelden voor het juist installeren van brandmeldinstallaties. Zij heeft goed opgeleide brandmeldinstallatiedeskundigen in dienst.

Connected lighting Expert

Elektro Technisch Buro Nabuurs BV is erkend Connected lighting Expert van Philips; een kopgroep van de meest innovatieve elektrotechnische installateurs in Nederland. Als klant bent u daardoor - naast een up-to-date advies en betrouwbare service - altijd verzekerd van de beste connected lighting, die wordt aangestuurd via Interact software.

http://www.nabuurselektro.nl/kwaliteit/interact-pro

www.lighting.philips.nl/kennis/led-lighting/connected-lighting-expert

KNX Partner

Door de toenemende vraag naar installatie van domotica en gebouwbeheersystemen is Elektro Technisch Buro Nabuurs BV officiële partner van KNX.

KNX is een open installatiesysteem waar we verschillende types besturingssystemen op aan worden gesloten Zo zijn er: besturingsmogelijkheden voor beveiliging, verlichting, elektronica, verwarming, ventilatie, airconditioning en zonwering. Het KNX systeem zorgt ervoor dat al deze besturingssystemen uniform met elkaar kunnen communiceren.

www.knx.org

INSTALLQ

Elektro Technisch Buro Nabuurs BV is een erkend installQ installateur. Een installQ installateur moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Zij moet beschikken over voldoende kennis, werken volgens de juiste normen en in het bezit zijn van de juiste (meet) gereedschappen.

www.installQ.nl

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Elektro Technisch Buro Nabuurs BV betekent Maatschappelijk verantwoord ondernemen dat we onze verantwoordelijkheid nemen naar onze medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers. Wij belasten de omgeving, het milieu en de maatschappij niet onnodig.

Dit uit zich in beleid waarbij integriteit en het sociaal omgaan met de medewerkers en klanten bovenaan staat. Wij zetten ons actief in voor de lokale gemeenschap en dragen op diverse wijze bij aan de leefbaarheid in het Land van Cuijk.

Wecycle

Na installatie van nieuwe componenten kunnen wij de oude niet meer in gebruik zijnde elektrische componenten van onze klanten retour nemen. Wecycle voor bedrijven zorgt dat alles wat zij bij ons ophalen veilig en conform wet en regelgeving worden afgevoerd en verwerkt. Veel van deze producten worden na inzameling gerecycled tot nieuwe grondstoffen. 

www.wecyclevoorbedrijven.nl

OTIB

De ontwikkelingen in de techniek gaan razendsnel. Elektro Technisch Buro Nabuurs BV vindt het belangrijk dat haar medewerkers zich blijven ontwikkelen. Hiervoor zijn we aangesloten bij het opleidings- en ontwikkelingsfonds OTIB. Aan de hand van bedrijfsopleidingsplan en een persoonlijk opleidingsplan wordt de vakkennis op peil gehouden.

www.otib.nl

FINANCIEEL GEZOND

Elektro Technisch Buro Nabuurs BV is een financieel gezond bedrijf. Het behoort tot de top van bedrijven, heeft een triple A kredietadvies en voldoet correct aan al haar betalingsverplichtingen.

Relaties kunnen zonder zorgen met Elektro Technisch Buro Nabuurs BV samenwerken.

Zonnekeur

De zonnestroom systemen (PV-systemen) die wij aanbieden worden gemonteerd en opgeleverd door een gecertificeerd Zonnekeur installateur. Zonnekeur installateurs hebben aantoonbaar veel ervaring en hebben het landelijke examen zonne-energie installateur behaald en hebben de praktijktoets met goed gevolg doorstaan. Voor u betekent dit kwaliteit, zekerheid en veiligheid. Een keuze voor het zonnekeur is een betrouwbare keuze! 

T 0485 322 088
E contact@nabuurselektro.nl

© 

Postbus 150
5830 AD Boxmeer

privacy policy

Heinz Moormannstraat 2
5831 AW Boxmeer

disclaimer